Logo

Kalite Politikalarımız

Kalite Politikalarımız

Kalite Politikalarımız

Tamamen hijyenik koşullarda üretim yapan, üretimin her aşaması toplam kalite anlayışına uygun, doğaya ve tüketiciye saygılı, teknolojinin olanaklarından yararlanan kuruluş olma özelliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Ürünlerimizin var olan kalitesiyle yetinmeyecek, kalite düzeyini artırmak için üretimin her aşamasında çaba sarf edilecektir. Bu amaçla kalite yönetim sisteminin etkinliği sürekli artırılacak ve şartlara uygunluğu sağlanacaktır.

Yönetim, üretimdeki zincirler belirlenirken ürünlerimizin kalitesinde önemli rol oynayan gıda hijyeni ve güvenliği gibi faktörlerin ön planda tutulmasını benimsemiştir.

Kaliteyi sağlamada üretimde kullanılan hammadde ve katkı maddelerinin temininin çok önemli rol oynadığı sürekli göz önünde tutulmaktadır.

Yeni teknolojiler izlenecek, kaliteyi yükseltici olanlar en kısa zamanda sistem içerisine alınacaktır.

Kalite anlayışımızın son tüketiciye ulaşıncaya dek sürdürülmesi ve bu aşamadaki birimlerin tümünün eğitilmesi ana ilkelerimizden birisidir.

Çalışan personelin kalite politikaları ve amaçları doğrultusunda çalışmaları sağlanacak, bunun için gerekli eğitimleri verilecek ve personelin ürettikleri ile gurur duymaları sağlanacaktır.

Kuruluşumuzun genel kalite politikası ile yönetim kademelerinin kalite politikaları ayrı olarak belirlenmiştir. Bu politikaların birbiriyle uyumlu olmaları konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Politikamız, herkesin katılımı ile kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

Kuruluşumuzun kalite politikaları üst yönetim tarafından taahhüt edilmiş olup, uygunluğu sürekli olarak gözden geçirilmekte ve kontrol edilmektedir.

“Kalite Politikamız” ın tüm personele duyurulması ve ulaştırılması sağlanmıştır.

Kalite politikamızla uyumlu sloganlar ve “Kalite Politikamız” başlıklı Genel Müdür imzalı yazı işyerlerinde uygun yerlere asılarak personelin kaliteye yönlendirilmesi amaçlanmıştır.